WMTMK

Historia


2005
Walka o drezyny dla Szczytna

Dnia 1 lutego prezes Klubu Miłośników Kolei Olsztyn, Tomasz Sokołowski, wziął udział w spotkaniu informacyjnym w Szczytnie, dotyczącym zagospodarowania nieczynnej linii Szczytno – Biskupiec Reszelski dla celów turystycznych. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, kolei, policji, służb leśnych, rolniczych, konserwatorskich oraz organizacji turystycznych. Dyskusja zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego. Następne, tym razem robocze spotkanie, odbyło się w Olsztynie, 11 lutego. Członkowie Klubu Miłośników Kolei w Olsztynie zobowiązali się przygotować do końca marca koncepcję ruchu drezyn na omawianej trasie i projekt wykonali w terminie. Dokument posłużył jako jedno ze źródeł przydatnych przy tworzeniu studium wykonalności projektu. W międzyczasie Arek Kozłowski pilnie pracował nad udoskonaleniem swojej własnej drezyny motorowej oraz nad przebudową drezyny motorowej DL-2. Na okres wakacji drezyna DL-2 trafiła do Czerwonki, gdzie garażowała w miejscowej lokomotywowni z ręczną obrotnicą i miała kursować na linii Czerwonka – Sągnity. Niestety, po krótkim okresie udanej eksploatacji pojazd ponownie odmówił posłuszeństwa i sezon turystycznych jazd drezynowych w wykonaniu Klubu Miłośników Kolei Olsztyn skończył się przedwcześnie. Podobnie jak w ubiegłym roku ciekawą alternatywę stanowiła praca przy Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Członkowie naszego stowarzyszenia wzięli również udział w dwóch wystawach modelarskich: podczas Zlotu Modelarzy Kolejowych w Radomiu oraz w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych „Trako 2005”. W ramach oby wystaw zostały zaprezentowane olsztyńskie fragmenty ogólnopolskiej makiety modułowej, wzbogacone o wiele nowych szczegółów. Wśród istotnych wydarzeń z roku 2005 należy wspomnieć także o wypadku, jaki wydarzył się w naszej wieży wodnej. Któregoś dnia został zerwany sworzeń pływaka odcinającego dopływ wody do zbiornika. Woda przelała się przez zbiornik, jednak całe szczęście nie doszło do zalania pomieszczenia użytkowego, w którym zgromadziliśmy nasze zbiory. Od tamtej chwili zbiornik olsztyńskiej kolejowej wieży ciśnień pozostaje pusty.