WMTMK

Historia


2000
Rozmowy na szkolnym korytarzu

Pierwsze karty historii olsztyńskiego Klubu Miłośników Kolei zostały zapisane we wrześniu 2000 roku w miejscu zupełnie nie związanym z transportem kolejowym, a mianowicie na szkolnym korytarzu IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Olsztynie. Wystarczyła jedna niedługa przerwa między lekcjami, by dwóch pierwszaków, Bartłomiej Jasiński i Adam Dąbrowski, których figlarny los rzucił do tej samej klasy, przekonało się o zadziwiającym podobieństwie własnych zainteresowań. Dotychczas samodzielnie zgłębiali oni mniejsze i większe tajemnice kolejnictwa, a i nie raz zapewne doświadczali trudów, z jakimi się to wiąże, teraz stanęli przed szansą, by dalszą działalność prowadzić w zespole. W myśl powiedzenia „co dwie głowy to nie jedna” korzyści płynące z takiego rozwiązania wydawały się nie do przecenienia, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym, stąd decyzja o założeniu Klubu Miłośników Kolei Olsztyn została podjęta niemal błyskawicznie. Pełne entuzjazmu plany od razu zakładały prawną formalizację stowarzyszenia, jednak trudności związane przede wszystkim ze znalezieniem wystarczającej liczby uczestników, jak też z podźwignięciem już na tym etapie odpowiednich wymagań administracyjnych i finansowych, sprawiły, że ostatecznie zadowoliliśmy się działalnością o charakterze nieformalnym, co przez pewien czas w zupełności wystarczało.